قلمرو ولگا

قلمرو ولگا

سال ۲۰۱۹
ایالات متحدهٔ آمریکا
فیلم های مستند
12+
به استثنای رودخانه ی ولگا، تمامی رودخانه های اصلی سیاره زمین به اقیانوس ها می رسند. در این مستند، سفر 2200 مایلی ولگا و رسیدن به دریای خزر را نظاره گر باشید. این مستند زیبا را از تلویزیون تیوا تماشا کنید
عنوان اصلی: Realm of the Volga
زبان ها: انگلیسی