مجموعه صخره سرخ

مجموعه صخره سرخ

سال ۲۰۰۸
چین
تاریخی
16+
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: Red Cliff
زبان ها: فارسی