ریشه ها 2016

ریشه ها 2016

سال ۲۰۱۶
ایالات متحدهٔ آمریکا
درام
16+
این سریال اقتباسی از کتاب ریشه ها نوشته ی آلکس هیلی است. او در این داستان، زندگی خانواده و نیاکانش را به تصویر می کشد. پیام محوریِ این داستان، وضعیت نابسامان آمریکاییان آفریقایی تبار و بیان رنج ها و کاستی های زندگی شان در دوران برده داری و پس از آن است. تلویزیون تعاملی تیوا شما را به تماشای این سریال دعوت می کند.
عنوان اصلی: Roots_2016
زبان ها: فارسی