Ruff-Ruff Tweet and Dave

Ruff-Ruff Tweet and Dave

سال ۲۰۱۵
ایالات متحدهٔ آمریکا, انگلستان
آموزشی, کودک
انیمیشنی آموزشی برای کودکان می باشد که در غالب شعر و آهنگ زبان دوم را به آنها آموزش می دهد. با تماشای این انیمیشن جذاب با تلویزیون تعاملی تیوا همراه باشید
عنوان اصلی: Ruff-Ruff Tweet and Dave
زبان ها: انگلیسی
فصل ۱