ساختمان پزشکان

ساختمان پزشکان

تلویزیون تعاملی تیوا: 8.1
سال ۲۰۱۱
ایران
کمدی
12+
در این مجموعه پزشکانی در یک مجتمع مشغول هستند و اتفاقات و مسائل مختلفی برایشان پیش می آید که ... تلویزیون تعاملی تیوا این مجموعه طنز را تقدیم شما بینندگان می کند.
عنوان اصلی: ساختمان پزشکان
زبان ها: فارسی
فصل ۱