سال های ابری

سال های ابری

سال های ابری

سال های ابری

سال ۱۳۹۲

ایران

درام

16+

توضیحات
این مجموعه در 1393 سال به کارگردانی مهدی کرم‌ پور ساخته شده است. زندگی حسین سالار از روزی به هم می‌ ریزد که جاسم پرده از سال‌های ابری ذهن سالار برمی‌ دارد. دیری نمی‌ گذرد که حسین متوجه می شود که کیان زندگی او را هدف گرفته و.... این سریال را از شبکه تیوا تماشا کنید.