سربداران

سربداران

سال ۱۹۸۳
ایران
تاریخی
12+
این مجموعه در سال ۱۳۶۲ به کارگردانی علی عارف زاده تهیه و تولید شده است. سربداران، روایتی تاریخی از قیام مردم خراسان و تلاش رهبران آزاده آنان بر علیه قوم غارتگر مغول بر ایران است.... این سریال را از شبکه تیوا تماشا کنید.
زبان ها: فارسی