هفت جهان یک سیاره

هفت جهان یک سیاره

سال ۲۰۱۹
انگلستان
فیلم های مستند
12+
میلیون ها سال قبل پوسته ی زمین از هم جدا شده و هفت قاره ی امروزی را تشکیل دادند که هر یک از این قاره ها آب و هوا و اکوسیستم مخصوص به خود را دارند و ..... این مستند زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: Seven Worlds One Planet
زبان ها: انگلیسی