شب دهم

شب دهم

سال ۲۰۰۱
ایران
مذهبی
16+
جوان شروری به نام حیدر خوش مرام عاشق یکی از شاهزاده های قجری می شود و تصمیم می گیرد با او ازدواج کند اما شاهزاده نمی پذیرد و برای او شرطی می گذارد و ... این مجموعه را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
زبان ها: فارسی