شهریار

شهریار

سال ۲۰۰۷
ایران
زندگی نامه
16+
این سریال زیبا به زندگی شاعر بزرگ ایرانی "شهریار" به تصویر می کشد. در این سریال شاهد زندگی شهریار از کودکی تا پیری خواهید بود.
زبان ها: فارسی