شکرستان عروسکی

شکرستان عروسکی

سال ۲۰۱۶
ایران
کمدی
0+
مردم شکرستان بنا به نیازهای دراماتیک هر قصه، در هر قسمت نقشی متفاوت برعهده می‌گیرند و داستان را رقم می‌زنند. قصه‌ها بر اساس داستان‌ها، ضرب‌المثل‌ها و قصه‌های قدیمی و عامیانهٔ ایرانی-شرقی انتخاب و سپس با رویکردی مدرن و به روز به رشتهٔ تحریر در آمده‌اند. این مجموعه زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا نظاره گر باشید.
زبان ها: فارسی