سر ریدلی اسکات

سر ریدلی اسکات

سال ۱۹۳۷
انگلستان
فیلم
16+
ریدلی اسکات فراز و نشیب های زیادی را به عنوان فیلم ساز تجربه کرده است اما بی شک او برخی از فیلمهای کلاسیک علمی تخیلی سینما را از جمله “بیگانه (1979 با بازی سیگورنی ویور )” و “بلید رانر ( 1982، پدربزرگ فیلم ها یی که بر اساس اثر فیلیپ کی دیک هستند)” را کارگردانی کرده است. ریدلی اسکات ابتدا به عنوان یک...
عنوان اصلی: Sir Ridley Scott
زبان ها: فارسی