پشت صحنه صبح جمعه با شما

پشت صحنه صبح جمعه با شما

تلویزیون تعاملی تیوا: 6.9
سال ۲۰۱۹
ایران
فیلم های مستند
12+
پشت صحنه زحمات عزیزانِ هنرمند در رادیو، مخصوصأ برنامه ی شنیدنیِ "صبح جمعه با شما" را می توانید هر هفته در تلویزیون تیوا دنبال کنید.
زبان ها: فارسی