سقوط یک فرشته

سقوط یک فرشته

سال ۲۰۱۱
ایران
درام
16+
در این مجموعه خواهید دید که سارا و فاطمه که از کودکی مانند دو خواهر بزرگ شده اند, در دوران جوانی با حضور آدم های جدید روابطشان دست خوش تغییراتی می شود و.... این مجموعه را در تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
عنوان اصلی: سقوط یک فرشته
زبان ها: فارسی