مجموعه جنگ ستارگان

مجموعه جنگ ستارگان

سال ۱۹۷۷
ایالات متحدهٔ آمریکا
علمی تخیلی
16+
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: Star Wars Collection
زبان ها: فارسی