آسیاب سامرتون

آسیاب سامرتون

سال ۲۰۰۵
انگلستان
کودک
6+
این استاپ موشن در سال 2005 به کارگردانی پت برایدن تهیه و تولید شده است. سامرتون که یک مزرعه دار می باشد که هر روز یک اتفاق جالب برای وی رخ می دهد و... شبکه تیوا این انیمیشن زیبا را تقدیم شما عزیزان می نماید.
عنوان اصلی: Summerton Mill
زبان ها: فارسی