زندگی در هوا

زندگی در هوا

سال ۲۰۱۶
انگلستان
فیلم های مستند
12+
. این مستند علمی و جذاب به چگونگی پرواز پرندگان در آسمان و غلبه آنها بر نیروی جاذبه زمین می پردازد. این مستند زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: life in the air
زبان ها: انگلیسی