تاک شو با حامد فتاحی

تاک شو با حامد فتاحی

سال ۲۰۲۰
ایران
عمومی
16+
در برنامه "تاک شو با حامد فتاحی" با دعوت از یکی از شخصیتهای فرهنگی، هنری، سیاسی، ورزشی و .... به بحث و گفتگو پرداخته می شود. شما می توانید این برنامه را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
عنوان اصلی: Talk show
زبان ها: فارسی