تاریخ از اینور

تاریخ از اینور

سال ۲۰۱۴
ایران
کودک
6+
انیمیشن جذاب ایرانی " تاریخ از اینور" که به داستانهای زندگی شخصیت مهم تاریخ ایران می پردازد را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
عنوان اصلی: Tarikh Az in Var
زبان ها: فارسی
فصل ۱