تاریخچه تیم ملی ایران

تاریخچه تیم ملی ایران

تاریخچه تیم ملی ایران

تاریخچه تیم ملی ایران

سال ۱۳۹۳

ایران

ورزشی

12+

توضیحات
این مستند به تاریخچه شکل‌گیری تیم ملی فوتبال ایران و حضور این تیم در دوره های مختلف مسابقات انتخابی المپیک، جام جهانی، جام ملتهای آسیا و بازی‌های آسیایی می پردازد که شبکه تیوا این برنامه را تقدیم شما می نماید.