Poster ماجراجویی کروکی و بیل, ماجراجویی کروکی و بیل

ماجراجویی کروکی و بیل

ماجراجویی کروکی و بیل

ماجراجویی کروکی و بیل

The Advantures Of Bottle Top Bill
سال ۱۳۹۶
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
6+
بیل و کروکی دو کاراکتر خیالی هستند که از زباله های قابل بازیافت ساخته شده اند که با استفاده از زباله ها، وسایل جدید درست می کنند. این مجموعه پیام های اخلاقی زیادی به کودکان می دهد. تلویزیون تعاملی تیوا شما را به دیدن این انیمیشن آموزشی دعوت می کند.