The Advantures Of Bottle Top Bill

The Advantures Of Bottle Top Bill

سال ۲۰۱۸
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک, آموزشی
6+
بیل و کروکی دو کاراکتر خیالی هستند که از زباله های قابل بازیافت ساخته شده اند و با استفاده از زباله ها، وسایل جدید درست می کنند. تلویزیون تعاملی تیوا شما را به دیدن این انیمیشن آموزشی دعوت می کند.
عنوان اصلی: The Advantures Of Bottle Top Bill
زبان ها: انگلیسی