ماجراهای راکی و بولوینکل

ماجراهای راکی و بولوینکل

سال ۲۰۱۸
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
6+
مقابله "روکی" و "بولوینکل" با خرابکاری های ناتاشا و برادرش که قصد دارند اختیار شهر را به دست بگیرند قصه های زیبایی را در این انیمیشن ساخته است. تلویزیون تیوا شما را به دنبال کردن این انیمیشن دعوت می کند.
عنوان اصلی: The Advantures of Rocky and Bullwinkle
زبان ها: انگلیسی