گوزن سفید

گوزن سفید

سال ۱۹۹۳
انگلستان, فرانسه
کودک
12+
احتیاج انسان به چوب برای ساخت خانه باعث می شود آنها به جنگل هجوم بیاورند و محل سکونت حیوانات جنگل را از بین ببرند از این رو گروهی از حیوانات در مقابل تجاوز انسانها به جنگل به رهبری روباه قرمز مجبور به کوچ به ناحیه ای دیگر که محافظت شده است می شوند و... این انیمیشن زیبا را از شبکه تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: The Animals Of Farthing Wood
زبان ها: فارسی
فصل ۱