سیاره آبی 1

سیاره آبی 1

سال ۲۰۰۶
انگلستان
فیلم های مستند
سیاره آبی نام مستندی است که پس از پنج سال کار تصویربرداری در 200 نقطه از جهان ساخته شد. در این مستند نگاهی جامع به گونه‌های زیستی زمین می شود. این مجموعه ارزشمند را در شبکه تیوا به تماشا بنشینید.
عنوان اصلی: The blue planet
زبان ها: فارسی