کیف انگلیسی

کیف انگلیسی

سال ۲۰۰۸
ایران
تاریخی, سیاسی
12+
منصور ادیبان, تحصیل کرده ی رشته ی حقوق در فرانسه پس از شکست در رقابت های انتخاباتی مجلس, با حمایت مستانه دختری از طبقه ی رجال در انتخابات دوره ی بعدی مجلس پیروز می شود. وی تحت تاثیر مستانه با انگلیسی ها آشنا شده و از این رهگذر تغییرات اساسی در زندگی خصوصی و تفکرات وی پدید می آید به طوریکه....تلویزیون تعاملی تیوا شما را به تماشای این سریال تاریخی دعوت می نماید.
زبان ها: فارسی