بازی انگلیسی

بازی انگلیسی

سال ۲۰۲۰
انگلستان
تاریخی
12+
.سریالی خانوادگی و ورزشی که به اختراع فوتبال و نحوه پیشرفت آن می پردازد. اینکه چطور فوتبال در انگلیس از قشر طبقاتی به یک بازی جهانی بدل گشت....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این سریال را به شما پیشنهاد می دهد
عنوان اصلی: The English Game
زبان ها: انگلیسی