فراری از قصر

فراری از قصر

سال ۲۰۱۳
جمهوری کره
درام, تاریخی
12+
...این مجموعه داستان یک پزشک قصر را روایت می کند که قصد مداوای دختر بیمار خود را دارد. او درگیر توطئه ترور ولیعهد با سم شده و به یک فراری تبدیل می شود و حال برای ثابت کردن بیگناهی خود وارد ماجراهای سخت شده تلویزیون تعاملی تیوا این سریال را به شما مخاطبان گرامی تقدیم می کند
عنوان اصلی: The Fugitive Of Joseo
زبان ها: فارسی