مجموعه پدرخوانده

مجموعه پدرخوانده

سال ۱۹۷۲
ایالات متحدهٔ آمریکا
جنایی
16+
در راستای رفاه مشترکین تلویزیون تعاملی تیوا، مجموعه فیلم های دنباله دار در پوشه های جداگانه قرار گرفته است.
عنوان اصلی: The Godfather Collection
زبان ها: انگلیسی