حفره

حفره

سال ۲۰۱۸
کانادا
کودک
6+
سه نوجوان که خود را در دنیایی خیالی می یابند با فضای عجیب و غریبی رو به رو می شوند که در واقع قلمرویی پر از سحر و جادو است و ... این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی نیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: the hollow
زبان ها: انگلیسی