شکار

شکار

سال ۲۰۱۵
انگلستان
فیلم های مستند
12+
در این مستند به رابطه ی جالب بین شکارچیان و طعمه های آن ها به صورت جزئی و دقیق پرداخته می شود و ... این مستند زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: the hunt
زبان ها: فارسی