سرزمین آهن

سرزمین آهن

سال ۲۰۱۰
جمهوری کره
درام
12+
داستان این مجموعه زندگی "کیم سورو"، بنیان‌گذار افسانه گویا، حکمرانی محلی اتحاد گویا که به تجارت دریایی و آهنگری در جریان دوران سه پادشاهی مسلط گردید را بیان می‌کند. خلق و خوی خشن "کیم سورو"، گیرایی و هوش فراوانش که تنها سلاحش در کشمکش‌های سیاسی می باشد باعث شده که.... این مجموعه زیبای کره ای را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: The Iron King
زبان ها: فارسی