لذت نقاشی

لذت نقاشی

سال ۱۹۸۳
ایالات متحدهٔ آمریکا
آموزشی
12+
برنامه آموزشی " لذت نقاشی" با اجرای" باب راس"، در واقع یک کلاس نقاشی است که تکنیک هایی درباره نقاشی رنگ و روغن را به بینندگان خود آموزش می دهد.این برنامه آموزشی زیبا را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: The Joy of Painting
زبان ها: انگلیسی