The Octonauts

The Octonauts

سال ۲۰۱۰
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک, آموزشی
6+
هشت پاها همیشه آماده اند تا از مرکز فرماندهی شان در زیر دریا به جست و جوی سرزمین های دیگری که در اعماق دریاها وجود دارد، بروند وموجودات دریایی را نجات دهند... تلویزیون تعاملی تیوا شما را به دیدن این انیمیشن زیبا دعوت میکند.
عنوان اصلی: The Octonauts
زبان ها: انگلیسی