افسانه سه برادر

افسانه سه برادر

سال ۱۹۹۱
ژاپن
کودک
12+
محور داستان در مورد سه برادر است که قصد مبارزه با پادشاه ظالم و فاسد خود را دارند. این سه برادر برای اینکار نیازمند سفرهای زیادی هستند و داستان ها و اتفاقات زیادی در همین سفرها رخ می دهد. تلویزیون تعاملی تیوا این مجموعه را به شما تقدیم می کند.
عنوان اصلی: The Romance Of Three Kingdoms
زبان ها: فارسی