خانواده دکتر ارنست

خانواده دکتر ارنست

خانواده دکتر ارنست

خانواده دکتر ارنست

The Swiss Family Robinson

سال ۱۳۶۰

ژاپن

کودک

6+

توضیحات
پدر یک خانواده که پزشک می‌باشد به دنبال دعوت دوست خود تصمیم می گیرد به سمت استرالیا حرکت کند. در این سفر دریایی به علت طوفانی شدن و غرق شدن کشتی، خود را به یک جزیره غیر مسکونی می‌رسانند و.... این انیمیشن زیبا از شبکه تیوا تقدیم شما بینندگان عزیز می شود.