سه کله پوک

سه کله پوک

سال ۱۹۷۰
بلغارستان
کودک
6+
سه کله پوک در سال 1970 در کشور بلغارستان ساخته شده است. سه احمق دوست داشتنی که قصد دارند کارهای خود را در حماقت مطلقشان به انجام برسانند. آنها شخصیتهای بسیار ساده ای هستند که هیچ‌وقت کاری را نمی‌توانند به درستی به سرانجام برسانند و ... این مجموعه زیبا را از تلویزیوون تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: the three fools
زبان ها: انگلیسی