آذرخشها در راهند

آذرخشها در راهند

سال ۲۰۱۵
انگلستان
انیمیشن
6+
. در آینده، خانواده تریسی یک سرویس واکنش اضطراری مکانیزه شده خصوصی را اجرا می کنند که در هر زمان و مکان به دنبال کمک به افراد دیگر در جهان هستند و... تلویزیون تعاملی تیوا شما را به دیدن این انیمیشن زیبا دعوت می نماید
عنوان اصلی: Thunderbirds are go
زبان ها: فارسی