Poster تبدیل شوندگان, تبدیل شوندگان

تبدیل شوندگان

تبدیل شوندگان

تبدیل شوندگان

transformer
سال ۱۳۹۶
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
6+
انیمیشن تبدیل شوندگان در سال 2018 ساخته شده است. در این فصل از کارتون تبدیل شوندگان، کمک به کرگدن که حافظه اش دچار آسیب دیدگی شده است محور اصلی داستان می باشد تا مأموریت خود را روی زمین بیاد بیاورد و ... این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.