Poster  جزیره گنج , جزیره گنج

جزیره گنج

جزیره گنج

جزیره گنج

treasure island
سال ۱۳۸۰
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
6+
گروهی از دزدان دریایی در پی یافتن گنجی بزرگ با کشتی در دریاها به دنبال جزیره گنج می گردند تا ... این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.