ماشین کوکی ها

ماشین کوکی ها

سال ۲۰۱۰
جمهوری کره
کودک
6+
سریال انیمیشنی "ماشین کوکی ها" در سال 2010 ساخته شده است. در این مجموعه شهری است که همه ساکنین آن ماشین کوکی ها هستند. هر اتفاقی که برای آنها رخ می دهد با کمک هم ان مشکل را حل می کنند. این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: Vroomiz
زبان ها: فارسی