سفر دریایی جانگهای

سفر دریایی جانگهای

سال ۲۰۱۵
چین
کودک
6+
این مجموعه انیمیشن محصول سال 2015 کشور چین و بر اساس یک داستان واقعی تاریخی می باشد. جانگهای از جانب امپراتور چین مامور می شود تا به عنوان دریا سالار، عهده دار ناوگان امپراتوری چین برای سفرهای دریایی شود و ... این مجموعه انیمیشن را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: Zheng He`s Voyages to the West Seas
زبان ها: فارسی