زورو

زورو

سال ۱۹۵۷
انگلستان
ماجراجویی
12+
زورو یک شخصیتی خیالی و داستانی است که در زبان اسپانیایی معنای روباه دارد و نام هویت مخفیِ دون دیه گو دلاوگا است. نجیب‌ زاده‌ای که در دوران سلطهٔ اسپانیا بر کالیفرنیا زندگی می‌کند. دیه گو در حقیقت اشراف زاده ایست که دلش با فقراست و با ظلم وفساد حکام مبارزه می کند. تلویزیون تعاملی تیوا این مجموعه را تقدیم شما می نماید.
عنوان اصلی: Zorro
زبان ها: فارسی